IMG_4235

Silloin tällöin mieleen pulpahtaa elämää suurempia kysymyksiä: Kuka minä olen? Mikä elämässä on tärkeää? Miten löytäisin elämälleni ja työlleni tarkoituksen?  

Jos kyselet elämän tarkoituksen perään Apple-laitteiden henkilökohtaiselta avustajalta Siriltä, se on hetken hiljaa ja avaa Wikipediasta pitkän artikkelin otsikolla Elämän tarkoitus. Elämän tarkoitusta onkin etsitty tuhansia vuosia tieteen, filosofian ja uskontojen parissa. Usein päädytään kehäpäätelmään: Elämän tarkoitus on tarkoituksellinen elämä (Robert Byrne), tai toisin ilmaistuna Elämän tarkoitus on etsiä elämän tarkoitusta.

Se ei itseasiassa ole hullumpi päätelmä, sillä omien tarkoitustensa tunnistaminen, löytäminen ja toteuttaminen käy elämäntyöstä.

Elämän tarkoitus pohdituttaa ihmisiä erityisesti tilanteissa, joissa totutut tavat olla ja elää eivät enää toimi tai riitä. Avioero, vakava sairastuminen, läheisen kuolema tai muut elämämme olosuhteissa tapahtuvat muutokset ovat katkoksia elämäntarinaamme. Juonen murtuessa saatamme eksyä, mutta yhtä lailla voimme löytää uusia vastauksia suuriin kysymyksiimme.

Myös työelämässä erilaisia katkoksia tulee väkisin vastaan. Työpaikka saneerataan alta, jaksaminen loppuu tai uudet tehtävät houkuttavat. Tällöin elämän tarkoituksen pohtiminen nivoutuu kysymyksiin oman työn tarkoituksesta: Millaista työtä haluan tehdä? Mikä on tai voisi olla työni tarkoitus? Miksi, miten ja kenen kanssa voisin sitä toteuttaa? Mitä se vaatii minulta ja muilta? 

Moni ei tule ajatelleeksi, että työtämme ohjaaviin ja organisoiviin käytäntöihin sisältyy aina niiden tarkoitus – syy, miksi jokin asia tehdään juuri tietyllä tavalla. Tavoittelemme kuitenkin myös asioita, jotka eivät niinkään vahvista työn tai elämän tarkoituksellisuutta, vaan jopa hämärtävät sitä.  Vaurastuminen, status ja maine, kilpailukyky tai rankingsijoitus eivät itsessään luo merkityksellisyyttä.

Meidän neuvomme on pohtia välineellisten tavoitteiden sijaan työn itseisarvoisia päämääriä: asioita, jotka saavat sydämen sykähtämään ja työn tuntumaan tekemisen arvoiselta. Tällaisia päämääriä ei tarvitse keksiä tyhjästä, sillä maailmassa riittää tärkeitä ja arvokkaita asioita edistettäviksi. Vaatii kuitenkin vaivannäköä pohtia millaiset päämäärät juuri sinua puhuttelevat sekä miten ja missä niitä voisi edistää. Eri ihmisille ja eri elämänvaiheissa tarkoituksellisuus voi tarkoittaa hyvin erilaisia asioita. 

Arvokkaat, itseisarvoiset päämäärät tulee myös pukea sanoiksi, jotta niitä voidaan vaalia ja puolustaa. Esimerkiksi kelpaa sivistys, jonka puolesta yliopistolaiset ovat vihdoin heränneet argumentoimaan koulutusleikkausten ja innovaatio- ja kilpailukykypuheen myötä. Minkä tahansa tärkeän päämäärän vaaliminen edellyttää sekä henkilökohtaisia ponnisteluja että yhteisiä käytäntöjä, joilla tarkoitusta pidetään yllä ja elävänä.

Ja silloin tällöin on syytä pysähtyä ja esittää isot kysymykset uudelleen…