Dialogi- ja Erätaukokoulutus

Dialogi tarkoittaa rakentavaa, tasavertaista ja uusia näkökulmia avaavaa keskustelua. Dialogin kautta voidaan lisätä ymmärrystä, vahvistaa osallisuutta ja kehittää erilaisten ryhmien ja yhteisöjen toimintaa. Dialogia voidaan hyödyntää myös ennakoinnissa, valmistelussa ja päätöksenteossa. 

Toteutamme räätälöityjä dialogi- ja Erätauko-koulutuksia, joissa opitaan dialogin perusteet, harjaannutaan dialogitaidoissa ja dialogin ohjaamisessa, sekä suunnitellaan konkreettisesti dialogisuuden vahvistamista ja/tai Erätauon toteutusta kyseisessä yhteisössä. Erätauko on dialogiin perustuva toimintamalli, joka pitää sisällään työkalut rakentavien keskustelujen suunnitteluun, ohjaamiseen ja vaikutusten arviointiin. Erätauko sopii erinomaisesti organisaation, työyhteisön tai tiimin sisäisen vuorovaikutuksen kehittämiseen, luottamuksen ja osallisuuden rakentamiseen sekä osallistavaan strategia- ja tulevaisuustyöhön.

Koulutamme myös dialogisen kokemustiedon keräämiseen, koostamiseen ja hyödyntämiseen yhteisön toiminnan kehittämisessä tai laajemmissa yhteiskunnallisissa kysymyksissä. 

Koulutukset voidaan toteuttaa lähitapaamisina, verkossa tai näiden yhdistelmänä. Suunnittelemme toteutuksen joustavasti tarpeidenne mukaan. 

Kouluttajana toimii KTT Elina Henttonen. Elina on kokenut kouluttaja, tietokirjailija ja tutkijataustainen työelämän kehittäjä, sekä dialogin ammattilainen ja dialogitutkija. Hänellä on monipuolinen kokemus dialogien fasilitoinnista, dialogiaineistojen analyysistä ja dialogisen kokemustiedon hyödyntämisestä, dialogiosaamisen kouluttamisesta sekä dialogimenetelmien kehittämisestä. Tavoitat Elinan puhelimitse (050 546 9251) tai sähköpostitse (elina(at)valtaamo.fi).

Elinan dialogiaiheisiin julkaisuihin pääset tutustumaan alla olevista linkeistä: 

Henttonen, Elina & Kareinen, Janne (2023). Kukaan ei synny vihaamaan – Nuorten dialogit rasismista ja syrjinnästä. Oikeusministeriö. 

Alhanen, Kai & Henttonen, Elina (2023). Demokraattisten kohtaamisten käsikirja – Osallisuudesta vaikuttavuutta julkisiin palveluihin. Sitra. 

Alhanen, Kai & Henttonen, Elina (2023). Elämä epävarmuudessa – Kevään 2023 Kansallisten dialogien yhteenveto. Kansalliset dialogit. 

Henttonen, Elina & Alhanen, Kai (2023). Maahanmuuttodialogit – Moniäänistä keskustelua maahanmuuton arjesta ja politiikasta. Sisäministeriö. 

Henttonen, Elina (2022). Poikkeusajan dialogit – Kriisiajan kokemukset ja kansallisen dialogin malli. Sitra. 

Henttonen, Elina & Alhanen, Kai & Kareinen, Janne (2022). Suuri luontodialogi – Meissä kaikissa elää monta luontosuhdetta. Sitra. 

Alhanen, Kai & Henttonen, Elina (2022). Demokratian puolustusdialogit – Kansanvallan vahvistaminen kuuluu kaikille. Sitra. 

Lue lisää palveluistamme täältä

“Saimme mahdollisuuden pysähtyä ja kohdata toisemme ja itsemme.”
“Kuuntelin ja tulin kuulluksi.”
“Jatkamme dialogin harjoittelua yhdessä!”