Erätauko- ja dialogikoulutus

Dialogi tarkoittaa rakentavaa, tasavertaista ja uusia näkökulmia avaavaa keskustelua. Dialogin kautta voidaan lisätä ymmärrystä, vahvistaa osallisuutta ja kehittää erilaisten ryhmien ja yhteisöjen toimintaa. Dialogia voidaan hyödyntää myös ennakoinnissa, valmistelussa ja päätöksenteossa. 

Toteutamme räätälöityjä dialogi- ja Erätauko-koulutuksia, joissa opitaan dialogin perusteet, harjaannutaan dialogitaidoissa ja dialogin ohjaamisessa, sekä suunnitellaan konkreettisesti dialogisuuden vahvistamista ja/tai Erätauon toteutusta kyseisessä yhteisössä. Erätauko on dialogiin perustuva toimintamalli, joka pitää sisällään työkalut rakentavien keskustelujen suunnitteluun, ohjaamiseen ja vaikutusten arviointiin. Erätauko sopii erinomaisesti organisaation, työyhteisön tai tiimin sisäisen vuorovaikutuksen kehittämiseen, luottamuksen ja osallisuuden rakentamiseen sekä osallistavaan strategia- ja tulevaisuustyöhön. 

Koulutukset voidaan toteuttaa lähitapaamisina, verkossa tai näiden yhdistelmänä. Suunnittelemme toteutuksen joustavasti vallitsevan koronatilanteen ja rajoitusten mukaisesti. 

Kouluttajana toimii KTT Elina Henttonen. Elina on kokenut kouluttaja, tietokirjailija ja tutkijataustainen työelämän kehittäjä. Tavoitat Elinan puhelimitse (050 546 9251) tai sähköpostitse (elina(at)valtaamo.fi).

Valtaamon koulutukset, työpajat, dialogit ja luennot antavat valmiuksia työn ja työyhteisöjen kehittämiseen mielekkäällä tavalla, vahvistaen osallistujien toimijuutta eli vaikutusmahdollisuuksia omaan työhön ja työyhteisöön. Meillä on vankka kokemus koulutus-, ohjaus- ja kehittämistyöstä yliopistoissa, julkisella sektorilla, järjestöissä ja eri kokoisissa yrityksissä. Lue lisää palveluistamme täältä

“Saimme mahdollisuuden pysähtyä ja kohdata toisemme ja itsemme.”
“Kuuntelin ja tulin kuulluksi.”
“Jatkamme dialogin harjoittelua yhdessä!”