ARTIKKELIT

Henttonen, Elina (2019). Minimalistista mielekkyyttä. Teoksessa Räsänen, Keijo (toim.) Tutkija toimii toisin – Esseitä akateemisesta työstä ja sen vaihtoehtoista. Helsinki: Aalto-yliopiston julkaisusarja Kauppa + Talous 3/2019. E-kirja. (s. 395 alkaen)

LaPointe, Kirsi (2019). Intohimo! Itku. Ilo? Teoksessa Räsänen, Keijo (toim.) Tutkija toimii toisin – Esseitä akateemisesta työstä ja sen vaihtoehtoista. Helsinki: Aalto-yliopiston julkaisusarja Kauppa + Talous 3/2019. E-kirja. (s. 107 alkaen)

Henttonen, Elina & LaPointe, Kirsi (2019). Suorittamisen oravanpyörästä mielekkääseen työhön. Teoksessa: Filander Karin, Korhonen Maija & Siivonen Päivi (toim.) Huiputuksen moraalijärjestys – Osallisuuden ja sosiaalisen kivun kertomuksia. Vastapaino, Tampere.

Tilaa mielekkäälle työlle, Aikuiskasvatus, 2014, 34(1), 17–28

HR, identiteettityö ja ammatillinen eetos, Työn tuuli 2/2013: 7–18