KOULUTUS – VALMENNUS – FASILITOINTI – TUTKIMUS

Valtaamon koulutukset, valmennukset ja dialogit antavat valmiuksia työn, yhteisöjen ja palveluiden kehittämiseen, dialogisen toimintakulttuurin rakentamiseen sekä osallisuuden ja toimijuuden vahvistamiseen. Sovellamme monipuolisia menetelmiä ja räätälöimme sisällön osallistujien tarpeiden mukaiseksi.

Kouluttajana toimii KTT Elina Henttonen. Elina on kokenut kouluttaja, tietokirjailija ja tutkijataustainen työelämän asiantuntija. Tavoitat Elinan puhelimitse (050 546 9251) tai sähköpostitse (elina(at)valtaamo.fi). Elinalla on vankka kokemus koulutus-, ohjaus- ja kehittämistyöstä yliopistoissa, julkisella sektorilla, järjestöissä ja eri kokoisissa yrityksissä. Koulutamme suomen ja englannin kielillä ja toteutuksen suunnittelemme joustavasti lähi- ja verkkotapaamisina.

Dialogikoulutukset

Dialogi tarkoittaa rakentavaa, uutta ymmärrystä ja näkökulmia avaavaa keskustelua. Dialogia voidaan hyödyntää osallisuuden vahvistamiseen, tasavertaisten kohtaamisten synnyttämiseen, yhteistyön kehittämiseen ja osana valmistelua tai päätöksentekoa. Suunnittelemme ja ohjaamme dialogeja, toteutamme räätälöityjä dialogikoulutuksia, sekä tuemme dialogisten käytäntöjen ja dialogisen toimintakulttuurin kehittämistä yhteisöjen arjessa. Lue lisää täältä

Erätaukokoulutukset

Koulutamme dialogiin perustuvaa Erätauko-toimintamallia, joka sopii erinomaisesti organisaation sisäisen toimintakulttuurin kehittämiseen, luottamuksen ja osallisuuden rakentamiseen (työ)yhteisöissä sekä osallistavaan strategia- ja tulevaisuustyöhön. Erätauko-koulutuksissa opitaan dialogin perusteet, harjaannutaan dialogitaitoihin ja dialogin ohjaamiseen, sekä suunnitellaan konkreettisesti Erätauon toteutusta. Lue lisää täältä

Demokraattiset kohtaamiset

Demokraattisten kohtaamisten käsikirjan pohjalta koulutamme demokratia- ja osallisuusteemoista: Miten palvelut voivat vahvistaa demokratiaa? Mitä ovat arjen demokraattiset kohtaamiset? Miten jokainen meistä voi olla demokratiatoimija?

Työelämätaidot

Ohjaamme erilaisia valmennuksia, koulutuksia ja kursseja sekä pidämme innostavia puheenvuoroja ja luentoja työelämäaiheista. Esimerkkejä toteuttamiemme koulutusten aiheista ovat muun muassa: 

 • Työn mielekkyyden vahvistaminen
 • Ammatillinen toimijuus 
 • Työn päämäärien ja tavoitteiden kirkastaminen – miksi?
 • Tietoinen ajankäyttö ja ajanhallinta työssä
 • Parempaa työhyvinvointia (asiantuntijatyössä, freelancetyössä, tutkimustyössä, luovassa työssä…)
 • Psykologinen turvallisuus työyhteisössä
 • Parempaa vuorovaikutusta tiimityössä
 • Etä-, lähi- ja hybridityön käytännöt kuntoon
 • Työkäytäntöjen yhteisöllinen kehittäminen
 • Oman/yhteisön osaamisen tunnistaminen, näkyväksi tekeminen ja kehittäminen
 • Uratyöpajat tutkijoille ja luovan työn tekijöille
 • Neuvottelutaidot
 • Yrittäjyystaidot

Fasilitointi

Fasilitoimme ammattitaidolla ja dialogisin menetelmin erilaisia kohtaamisia, keskusteluja ja tilaisuuksia. Meillä on vankka kokemus myös haastavien keskusteluiden fasilitoinnista ja jännitteisistä tilanteista politiikan kentiltä kriisiytyneisiin työyhteisöihin. 

Tutkimuspalvelut

Teemme toimeksiantona selvityksiä ja tutkimuksia. Erityisosaamistamme ovat laadulliset analyysimenetelmät, laajojen dialogiaineistojen analysointi ja koostaminen sekä kokemustiedon hyödyntäminen päätöksenteossa. Esimerkkejä esimerkiksi eri ministeriöille tekemistämme selvitys-, analyysi- ja yhteenvetoraporteista löytyy osiosta Kirjat ja julkaisut

“Erinomainen valmennus, mielenkiintoisia näkökulmia, keskustelua ja pohdintaa.”
“Ajattelemisen aihetta, hyvät harjoitukset, erinomaiset asiantuntijat.”
“Uutta intoa sekä pitkäksi aikaa miettimisen arvoisia ajatuksia, joita voi toteuttaa käytännössä.”
“Asiantuntevat kouluttajat, jotka eivät päästäneet yleisöään ja itseään liian helpolla.”
“Paras ja antoisin koulutus pitkään aikaan ellei paras ikinä!”
“Sai pääni sekaisin hyvässä mielessä.”