KOULUTUKSET – DIALOGIT – ASIANTUNTIJAPALVELUT

Valtaamon koulutukset, dialogit ja vuorovaikutteiset luennot antavat valmiuksia työn ja työyhteisöjen kehittämiseen mielekkäällä tavalla, vahvistaen osallistujien toimijuutta eli vaikutusmahdollisuuksia omaan työhön ja työyhteisöön. Meillä on vankka kokemus koulutus-, ohjaus- ja kehittämistyöstä yliopistoissa, julkisella sektorilla, järjestöissä ja eri kokoisissa yrityksissä. 

Koulutukset ja dialogit voidaan toteuttaa lähitapaamisina, verkossa (Zoomissa, Teamsissa tai Meetissa) tai näiden yhdistelminä. Suunnittelemme toteutuksen joustavasti vallitsevan koronatilanteen ja rajoitusten mukaisesti. 

Kouluttajana toimii KTT Elina Henttonen. Elina on kokenut kouluttaja, tietokirjailija ja tutkijataustainen työelämän asiantuntija. Tavoitat Elinan puhelimitse (050 546 9251) tai sähköpostitse (elina(at)valtaamo.fi).

Erätauko- ja dialogikoulutus

Dialogi tarkoittaa rakentavaa, uutta ymmärrystä ja näkökulmia avaavaa keskustelua. Dialogia voidaan hyödyntää osallisuuden vahvistamiseen, tasavertaisten kohtaamisten synnyttämiseen, yhteistyön kehittämiseen ja osana valmistelua tai päätöksentekoa. Suunnittelemme ja ohjaamme dialogeja, toteutamme räätälöityjä dialogikoulutuksia, sekä tuemme dialogisten käytäntöjen kehittämistä (työ)yhteisön arjessa. Koulutamme myös dialogiin perustuvaa Erätauko-toimintamallia, joka sopii erinomaisesti organisaation sisäisen toimintakulttuurin kehittämiseen, luottamuksen ja osallisuuden rakentamiseen (työ)yhteisöissä sekä osallistavaan strategia- ja tulevaisuustyöhön. Erätauko-koulutuksissa opitaan dialogin perusteet, harjaannutaan dialogitaitoihin ja dialogin ohjaamiseen, sekä suunnitellaan konkreettisesti Erätauon toteutusta. 

Työelämäaiheiset koulutukset, kurssit ja luennot

Ohjaamme erilaisia työpajoja, koulutuksia ja kursseja sekä pidämme innostavia luentoja työelämäaiheista. Sovellamme monipuolisia menetelmiä ja räätälöimme sisällön osallistujien tarpeiden mukaiseksi. Esimerkkiteemoja voivat olla muun muassa:

  • Kuinka vahvistaa / lisätä työn mielekkyyttä?
  • Työn tavoitteiden kirkastaminen
  • Itsensäjohtaminen ja työn tuunaus
  • Työkäytäntöjen yhteisöllinen kehittäminen
  • Työhyvinvointi asiantuntijatyössä
  • Tietoinen ajankäyttö / ajankäytön haasteet asiantuntijatyössä
  • Osaamisen tunnistaminen ja näkyväksi tekeminen
  • Dialogin voima työyhteisössä

Fasilitointi

Fasilitoimme ammattitaidolla ja dialogisin menetelmin erilaisia kohtaamisia, tilaisuuksia ja muutoksia.

Asiantuntijapalvelut

Sopimuksen mukaan toimimme asiantuntijana työn mielekkyyttä, työkäytäntöjen kehittämistä, työhyvinvointia ja dialogia koskevissa kysymyksissä ja hankkeissa, teemme ohjaustyötä ja kirjoitamme työelämäaiheista ja dialogin edistämisestä. 

“Erinomainen valmennus, mielenkiintoisia näkökulmia, keskustelua ja pohdintaa.”
“Ajattelemisen aihetta, hyvät harjoitukset, erinomaiset asiantuntijat.”
“Uutta intoa sekä pitkäksi aikaa miettimisen arvoisia ajatuksia, joita voi toteuttaa käytännössä.”
“Asiantuntevat kouluttajat, jotka eivät päästäneet yleisöään ja itseään liian helpolla.”
“Paras ja antoisin koulutus pitkään aikaan ellei paras ikinä!”
“Sai pääni sekaisin hyvässä mielessä.”