KOULUTUS – VALMENNUS – FASILITOINTI – TUTKIMUS

Valtaamon koulutukset, valmennukset ja dialogit antavat valmiuksia työn ja yhteisöjen kehittämiseen ja dialogisen toimintakulttuurin rakentamiseen. 

Kouluttajana toimii KTT Elina Henttonen. Elina on kokenut kouluttaja, tietokirjailija ja tutkijataustainen työelämän asiantuntija. Tavoitat Elinan puhelimitse (050 546 9251) tai sähköpostitse (elina(at)valtaamo.fi).

Elinalla on vankka kokemus koulutus-, ohjaus- ja kehittämistyöstä yliopistoissa, julkisella sektorilla, järjestöissä ja eri kokoisissa yrityksissä. Koulutamme suomen ja englannin kielillä ja toteutuksen suunnittelemme joustavasti lähi- ja verkkotapaamisina.

Dialogi- ja Erätaukokoulutukset

Dialogi tarkoittaa rakentavaa, uutta ymmärrystä ja näkökulmia avaavaa keskustelua. Dialogia voidaan hyödyntää osallisuuden vahvistamiseen, tasavertaisten kohtaamisten synnyttämiseen, yhteistyön kehittämiseen ja osana valmistelua tai päätöksentekoa. Suunnittelemme ja ohjaamme dialogeja, toteutamme räätälöityjä dialogikoulutuksia, sekä tuemme dialogisten käytäntöjen kehittämistä yhteisöjen arjessa.

Koulutamme myös dialogiin perustuvaa Erätauko-toimintamallia, joka sopii erinomaisesti organisaation sisäisen toimintakulttuurin kehittämiseen, luottamuksen ja osallisuuden rakentamiseen (työ)yhteisöissä sekä osallistavaan strategia- ja tulevaisuustyöhön. Erätauko-koulutuksissa opitaan dialogin perusteet, harjaannutaan dialogitaitoihin ja dialogin ohjaamiseen, sekä suunnitellaan konkreettisesti Erätauon toteutusta. Lue lisää täältä

Työelämäkoulutukset, kurssit ja luennot

Ohjaamme erilaisia valmennuksia, koulutuksia ja kursseja sekä pidämme innostavia luentoja työelämäaiheista ja -taidoista. Sovellamme monipuolisia menetelmiä ja räätälöimme sisällön osallistujien tarpeiden mukaiseksi. Esimerkkejä toteuttamiemme koulutusten aiheista ovat muun muassa: 

 • Työn mielekkyyden ja ammatillisen toimijuuden vahvistaminen 
 • Työn päämäärien ja tavoitteiden kirkastaminen – miksi?
 • Tietoinen ajankäyttö (“ajanhallinta”)
 • Työhyvinvointi (asiantuntijatyössä, freelancetyössä, tutkimustyössä, luovassa työssä…)
 • Psykologinen turvallisuus työyhteisössä
 • Parempaa vuorovaikutusta tiimityössä
 • Etä-, lähi- ja hybridityön käytännöt kuntoon
 • Työkäytäntöjen yhteisöllinen kehittäminen
 • Osaamisen tunnistaminen ja näkyväksi tekeminen
 • Uratyöpajat
 • Neuvottelutaidot
 • Yrittäjyystaidot

Fasilitointi

Fasilitoimme ammattitaidolla ja dialogisin menetelmin erilaisia kohtaamisia, keskusteluja ja tilaisuuksia. Meillä on vankka kokemus myös haastavien keskusteluiden fasilitoinnista ja jännitteisistä tilanteista politiikan kentiltä kriisiytyneisiin työyhteisöihin. 

Tutkimuspalvelut

Teemme toimeksiantona selvityksiä ja tutkimuksia laadullisia menetelmiä hyödyntäen. Erityisosaamistamme on laajojen dialogiaineistojen analysointi ja koostaminen ja olemme julkaisseet useita dialogiaineistoihin pohjautuvia selvityksiä (ks. Kirjat ja julkaisut). 

“Erinomainen valmennus, mielenkiintoisia näkökulmia, keskustelua ja pohdintaa.”
“Ajattelemisen aihetta, hyvät harjoitukset, erinomaiset asiantuntijat.”
“Uutta intoa sekä pitkäksi aikaa miettimisen arvoisia ajatuksia, joita voi toteuttaa käytännössä.”
“Asiantuntevat kouluttajat, jotka eivät päästäneet yleisöään ja itseään liian helpolla.”
“Paras ja antoisin koulutus pitkään aikaan ellei paras ikinä!”
“Sai pääni sekaisin hyvässä mielessä.”