KOULUTUS, VALMENNUS JA FASILITOINTI

Valtaamon koulutukset, valmennukset ja dialogit antavat valmiuksia työn ja työyhteisöjen kehittämiseen mielekkäällä tavalla, vahvistaen osallistujien toimijuutta eli vaikutusmahdollisuuksia omaan työhön ja työyhteisöön. Meillä on vankka kokemus koulutus-, ohjaus- ja kehittämistyöstä yliopistoissa, julkisella sektorilla, järjestöissä ja eri kokoisissa yrityksissä. 

Toteutuksen suunnittelemme joustavasti lähitapaamisina, verkossa tai näiden yhdistelmänä. 

Kouluttajana toimii KTT Elina Henttonen. Elina on kokenut kouluttaja, tietokirjailija ja tutkijataustainen työelämän asiantuntija. Tavoitat Elinan puhelimitse (050 546 9251) tai sähköpostitse (elina(at)valtaamo.fi).

Dialogi- ja Erätaukokoulutukset

Dialogi tarkoittaa rakentavaa, uutta ymmärrystä ja näkökulmia avaavaa keskustelua. Dialogia voidaan hyödyntää osallisuuden vahvistamiseen, tasavertaisten kohtaamisten synnyttämiseen, yhteistyön kehittämiseen ja osana valmistelua tai päätöksentekoa. Suunnittelemme ja ohjaamme dialogeja, toteutamme räätälöityjä dialogikoulutuksia, sekä tuemme dialogisten käytäntöjen kehittämistä (työ)yhteisön arjessa. Koulutamme myös dialogiin perustuvaa Erätauko-toimintamallia, joka sopii erinomaisesti organisaation sisäisen toimintakulttuurin kehittämiseen, luottamuksen ja osallisuuden rakentamiseen (työ)yhteisöissä sekä osallistavaan strategia- ja tulevaisuustyöhön. Erätauko-koulutuksissa opitaan dialogin perusteet, harjaannutaan dialogitaitoihin ja dialogin ohjaamiseen, sekä suunnitellaan konkreettisesti Erätauon toteutusta. Lue lisää täältä

Työelämäaiheiset koulutukset, kurssit ja luennot

Ohjaamme erilaisia valmennuksia, koulutuksia ja kursseja sekä pidämme innostavia luentoja työelämäaiheista. Sovellamme monipuolisia menetelmiä ja räätälöimme sisällön osallistujien tarpeiden mukaiseksi. Aiheina ovat olleet muun muassa: 

  • Työn mielekkyyden vahvistaminen 
  • Työn päämäärien ja tavoitteiden kirkastaminen 
  • Tietoinen ajankäyttö (ajanhallinnaksikin jotkut kutsuvat)
  • Työhyvinvointi
  • Psykologinen turvallisuus työssä ja työyhteisössä
  • Vuorovaikutus tiimityössä
  • Etä-, lähi- ja hybridityö
  • Työkäytäntöjen yhteisöllinen kehittäminen
  • Neuvottelutaidot
  • Osaamisen tunnistaminen ja näkyväksi tekeminen

Fasilitointi

Fasilitoimme ammattitaidolla ja dialogisin menetelmin erilaisia kohtaamisia, keskusteluja ja tilaisuuksia. Meillä on vankka kokemus myös haastavien keskustelujen fasilitoinnista politiikasta työyhteisöihin. 

Asiantuntijapalvelut

Sopimuksen mukaan toimimme asiantuntijana edellä mainittuja aihealueita koskevissa kysymyksissä ja hankkeissa, teemme ohjaustyötä ja kirjoitamme työelämäaiheista ja dialogista.  

“Erinomainen valmennus, mielenkiintoisia näkökulmia, keskustelua ja pohdintaa.”
“Ajattelemisen aihetta, hyvät harjoitukset, erinomaiset asiantuntijat.”
“Uutta intoa sekä pitkäksi aikaa miettimisen arvoisia ajatuksia, joita voi toteuttaa käytännössä.”
“Asiantuntevat kouluttajat, jotka eivät päästäneet yleisöään ja itseään liian helpolla.”
“Paras ja antoisin koulutus pitkään aikaan ellei paras ikinä!”
“Sai pääni sekaisin hyvässä mielessä.”