Koulutukset ja kehittäminen

Valtaamon koulutuksissa vahvistetaan osallistujien toimijuutta, eli vaikutusmahdollisuuksia omaan työhön ja työyhteisöön. Ohjaamme vuorovaikutteisia luentoja, työpajoja ja räätälöityjä valmennuksia, jotka antavat valmiuksia työn ja työyhteisöjen kehittämiseen mielekkäällä tavalla. Lisäksi ohjaamme dialogeja ja tuemme työyhteisöjen käytäntöjen kehittämistä. Meillä on vankka kokemus koulutus- ja kehittämistyöstä yliopistoissa, julkisella sektorilla, järjestöissä ja eri kokoisissa yrityksissä. 

Ota yhteyttä, niin jutellaan lisää!

Aktivoivat luennot

Luentomme innostavat pohtimaan, mikä tekee työstä mielekästä ja merkityksellistä. Haastamme tutkimaan työn tavoitteita, päämääriä ja hyveitä sekä niitä mahdollistavia ja rajaavia käytäntöjä. Painopiste voi olla kunkin oman työn tuunauksessa tai yhteisöllisessä käytäntöjen kehittämisessä. Tunnelmia luentotapahtumista voi kurkistaa esimerkiksi täältä.

Työpajat

Työpajat tarjoavat virikkeitä ja työkaluja osallistujien ammatillisen toimijuuden vahvistamiseen ja työyhteisöjen käytäntöjen kehittämiseen. Työskentelyn lähtökohtana ovat osallistujien oma osaaminen, kokemus ja päämäärät. Työpajoissa sovelletaan monipuolisia menetelmiä ja sisältö räätälöidään osallistujien tarpeiden mukaan.

Mielekkään työn valmennus

Mielekkään työn valmennus on ohjattu prosessi, jonka laajuus ja sisältö räätälöidään osallistujien tarpeiden mukaiseksi (toimivaksi havaittu toteutus on viisi puolipäiväistä työpajaa, joiden välissä tehdään työskentelyä tukevia, omaan työhön liittyviä harjoituksia). Työskentely perustuu Työelämän toisinajattelijat -kirjassa rakentamaamme viisiportaiseen malliin työn mielekkyyden edistämiseksi: 

  • Tarkastellaan osallistujien työuria ja niiden käännekohtia sekä harjoitellaan työhön liittyvien ammatillisten hyveiden ja itseisarvoisten päämäärien tunnistamista
  • Perehdytään käytäntölähtöisen kehittämisotteeseen, harjoitellaan työkäytäntöjen tunnistamista ja pohditaan työkäytäntöjä mielekkyyden mahdollistajina ja rajoittajina
  • Tutkitaan erilaisia keinoja edistää työn mielekkyyttä ja vaikuttaa käytäntöihin yksilöllisestä työn tuunauksesta yhteisölliseen tilanvaltaukseen
  • Suunnitellaan mielekkyyttä edistäviä käytännön kokeiluja/interventioita kunkin omaan työhön ja/tai työyhteisöön
  • Arvioidaan yhdessä kokeilujen/interventioiden vaihetta ja vaikuttavuutta ja pohditaan mielekkyyden edistämistä jatkossa

Käytäntökehittäminen

Käytäntökehittäminen tarkoittaa käytäntöteoreettiseen tutkimukseen perustuvaa organisaatioiden kehittämistä. Käytäntöteoriassa organisaatiot ja yhteisöt ymmärretään sosiaalisesti rakentuneina systeemeinä, joilla on voimakas toimintaamme mahdollistava ja rajoittava valta.

Käytäntökehittäminen tarjoaa näkökulman, jonka avulla kyetään tarkastelemaan ihmisten välistä toimintaa ja kehittämään sitä. Käytäntökehittämisessä käytännöt ymmärretään jaettuina toiminta- ja ajattelutapoina, jotka ohjaavat tietynlaiseen toimintaan. Vaikka käytännöt ovat pysyviä ja usein vakiintuneita, ne muovautuvat jatkuvasti suhteessa ympäröivään todellisuuteen.

Käytäntöjä on vaikeaa muuttaa niiden ulkopuolelta käsin. Mikäli käytäntöjä halutaan tietoisesti kehittää, niiden sosiaalisesti rakentunut luonne tulee tiedostaa ja tehdä näkyväksi. Vain tätä kautta käytäntöjen harjoittajat kykenevät vaikuttamaan omiin toimintatapoihinsa ja muokkaamaan käytäntöjä oikeaksi kokemaansa suuntaan.

Organisaatioiden ongelmia käytäntökehittäminen pyrkii ratkomaan tunnistamalla ja kehittämällä työtä ohjaavia, osin tiedostamattomia käytäntöjä ja niissä rakentuvia merkityksiä. Käytäntökehittämisessä tuodaan tiettyihin käytäntöihin osalliset toimijat yhdessä rakentamaan itselleen paremmin sopivia toimintatapoja.

Käytäntökehittämisessä yhteistyökumppaneitamme ovat Seymour Consulting , Projektivarikko ja Weekday Gardener

Dialogit

Dialogi tarkoittaa rakentavaa, uutta ymmärrystä ja näkökulmia avaavaa keskustelua. Dialogia voidaan hyödyntää osallisuuden vahvistamiseen, tasavertaisten kohtaamisten synnyttämiseen, yhteistyön kehittämiseen ja osana valmistelua tai päätöksentekoa. Ohjaamme Erätauko -dialogeja ja olemme mukana Dialogilaboratoriossa

“Erinomainen valmennus, mielenkiintoisia näkökulmia, keskustelua ja pohdintaa.”
“Ajattelemisen aihetta, hyvät harjoitukset, erinomaiset asiantuntijat.”
“Uutta intoa sekä pitkäksi aikaa miettimisen arvoisia ajatuksia, joita voi toteuttaa käytännössä.”
“Asiantuntevat luennoitsijat, jotka eivät päästäneet yleisöään ja itseään liian helpolla.”
“Paras ja antoisin koulutus pitkään aikaan ellei paras ikinä!”
“Sai pääni sekaisin hyvässä mielessä.”
Ota meihin yhteyttä!
Nimi
Sähköposti