Valtaamon tarina

Valtaamon perustivat vuonna 2013 Elina Henttonen ja Kirsi LaPointe, joka on sittemmin siirtynyt uusiin haasteisiin. Olimme tällöin työskennelleet yli kymmenen vuotta Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa johtamisen ja organisaatioiden tutkijoina ja opettajina. Rakastimme tutkimus- ja opetustyötä, mutta halusimme myös pohtia miten voisimme edistää hyvää työelämää hyödyntämällä uusilla tavoilla tutkimusosaamistamme. Käynnistimme Valtaamossa Kolmas tila -hankkeen, jossa tutkimme ammatillisia yhteisöjä, joissa tehdään tilaa mielekkäälle ja merkitykselliselle työlle. Selvitimme, mitä ammattilaiset työssään tavoittelevat, millaisia käytäntöjä he mielekkään työn tueksi luovat ja mikä työn mielekkyyttä rajoittaa. Tutkimukseemme perustuen ryhdyimme rakentamaan työn mielekkyyteen, työkäytäntöjen kehittämiseen ja työhyvinvointiin keskittyviä koulutuksia ja palveluita. Tämä vei mennessään, ja vuosien varrella olemme saaneet kouluttaa, ohjata ja tukea erilaisia organisaatioita, yhteisöjä ja ammattilaisia mielekkään työn ja työelämän edistämisessä. 

Moni ongelma työyhteisöissä kiteytyy vuorovaikutukseen, erityisesti sen puutteeseen tai laatuun. Tähän tarpeeseen vastaa dialogi, josta on vuosien varrella tullut yhä tärkeämpi osa työtäni, yhteistyössä DialogiAkatemian ja Erätauko-säätiön kanssa. Olen saanut olla suunnittelemassa ja ohjaamassa dialogeja ja dialogikoulutuksia yrityksissä, julkisen sektorin työyhteisöissä, kunnissa, ammattijärjestöissä, yhdistyksissä, yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa – ja oppinut samalla valtavasti erilaisista ammattikäytännöistä ja työyhteisöistä. 

Rakastan kirjoittamista, ja koulutustyön rinnalla kirjoitan työelämäaiheista ja dialogista (ks. Kirjasto). Teen myös hanketyötä työhyvinvoinnin ja tulevaisuuden työelämätaitojen parissa. Hyödynnän työssäni monipuolista pedagogista osaamista, vankkaa kokemusta koulutusohjelmien suunnittelusta ja toteuttamisesta, sekä tutkivan otteen ja dialogin voimaa. 

.

Yhteystiedot

Valtaamo Oy

Y-tunnus 2128104-0

Elina Henttonen, KTT

050 546 9251

elina@valtaamo.fi

facebook.com/valtaamo

twitter.com/valtaamo