Valtaamon tarina

Perustin Valtaamon vuonna 2013 yhdessä kollegani Kirsi LaPointen kanssa ammatilliseksi kodiksemme.

Olimme työskennelleet pitkään (2002-2013) Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa johtamisen ja organisaatioiden tutkijoina ja opettajina. Teimme erilaisiin laadullisiin aineistoihin perustuvaa tutkimusta mielekkäästä työstä, ammatillisesta toimijuudesta, uramuutoksista, johtamistyöstä, pienyrittäjistä ja työelämän moninaisuudesta. Rakastimme työtämme, mutta määrällisiä tavoitteita ja kilpailullisuutta korostavassa työkulttuurissa työmme mielekkyys alkoi kadota.

Ryhdyimme pohtimaan yhdessä, miten voisimme edistää hyvää työelämää hyödyntämällä uusilla tavoilla tutkimusosaamistamme. Käynnistimme Valtaamossa Kolmas tila -hankkeen, jossa tutkimme ammatillisia yhteisöjä, joissa tehdään tilaa mielekkäälle ja merkitykselliselle työlle. Selvitimme, mitä ammattilaiset työssään tavoittelevat, millaisia käytäntöjä he mielekkään työn tueksi luovat ja mikä työn mielekkyyttä rajoittaa. 

Tutkimukseemme perustuen ryhdyimme rakentamaan työn mielekkyyteen, työkäytäntöjen kehittämiseen ja työhyvinvointiin keskittyviä koulutuksia, joita meillä on ollut ilo toteuttaa vuosien varrella erilaisissa organisaatioissa ja yhteisöissä. Näitä teemoja opetan myös Helsingin Yliopistossa humanistis-yhteiskuntatieteellisessä tutkijakoulussa Mielekkään akateemisen työn kurssilla. 

Kirsin siirryttyä uusiin haasteisiin ryhdyin työskentelemään entistä vahvemmin myös dialogin parissa, yhteistyössä DialogiAkatemian ja Erätauko-säätiön kanssa. Viime vuosien aikana olen suunnittelut ja ohjannut dialogeja, toteuttanut räätälöityjä dialogi- ja Erätauko-koulutuksia ja tukenut dialogisuutta yrityksissä, julkisen sektorin työyhteisöissä, kunnissa, ammattijärjestöissä, yhdistyksissä, yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa. 

Koulutustyön rinnalla kirjoitan työelämäaiheista ja teen hanketyötä työhyvinvoinnin ja tulevaisuuden työelämätaitojen parissa. Hyödynnän työssäni monipuolista pedagogista osaamista, vankkaa kokemusta koulutusohjelmien suunnittelusta ja toteuttamisesta, sekä tutkivan otteen ja dialogin voimaa. 

Tervetuloa valtaamaan tilaa mielekkäälle työlle!

.

Yhteystiedot

Valtaamo Oy

Y-tunnus 2128104-0

Elina Henttonen, KTT

050 546 9251

elina@valtaamo.fi

facebook.com/valtaamo

twitter.com/valtaamo