Valtaamo ja Elina

Perustin Valtaamon vuonna 2013 yhdessä kollegani ja ystäväni Kirsi LaPointen kanssa. Olimme tällöin työskennelleet yli kymmenen vuotta Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa johtamisen ja organisaatioiden tutkijoina ja opettajina. Rakastimme yliopistotyötä, mutta halusimme myös pohtia miten voisimme edistää hyvää työelämää hyödyntämällä osaamistamme uusilla tavoilla.

Valtaamossa ryhdyimme rakentamaan tutkimuspohjaisia työn mielekkyyteen, työkäytäntöjen kehittämiseen ja työhyvinvointiin keskittyviä palveluita. Tämä työ vei mennessään! Nyt olen jo kymmenen vuoden ajan saanut kouluttaa, valmentaa ja ohjata erilaisia organisaatioita, yhteisöjä, tiimejä ja ammattilaisia, ja osallistua kiinnostaviin työhyvinvointia, tulevaisuuden työelämätaitoja ja dialogia vahvistaviin hankkeisiin. 

Vuosien varrella dialogista onkin tullut keskeinen osa sekä työni sisältöä että työotettani. Suunnittelen ja ohjaan dialogeja, dialogi- ja Erätauko-koulutuksia, tuen dialogitaitojen ja -käytäntöjen kehittämistä erilaisissa (työ)yhteisöissä, sekä tutkin dialogin muutosvoimaa osana laajempia, yhteiskunnallisia dialogihankkeita. 

Koulutus- ja ohjaustyön rinnalla kirjoitan: kirjoja, raportteja, selvityksiä ja blogeja (näitä löydät Kirjastosta). 

Koen tekeväni unelmatyötäni, jossa saan hyödyntää vuosien varrella kertynyttä pedagogista osaamistani ja kokemustani koulutusohjelmien suunnittelusta ja toteutuksesta, tutkijan ammatissa kehittynyttä tutkivaa ja kriittistä otetta, sekä dialogin ja yhdessä ajattelun ja tekemisen voimaa. ♥

.

Yhteystiedot

Valtaamo Oy

Y-tunnus 2128104-0

Elina Henttonen, KTT

050 546 9251

elina@valtaamo.fi

facebook.com/valtaamo

twitter.com/valtaamo