Me valtaajat

Keitä me olemme ja miten meistä tuli työelämän uudistajia?

Tausta tutkimus- ja opetustyössä 

Yhteinen tarinamme alkoi Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa, jossa työskentelimme 11 vuotta johtamisen ja organisaatioiden tutkijoina ja opettajina. Teimme erityisesti havainnointiin, haastatteluihin ja kertomuksiin perustuvaa laadullista tutkimusta mielekkäästä työstä, ammatillisesta toimijuudesta ja työelämän moninaisuudesta. Elina tutki myös johtamistyötä ja pienyrittäjiä, teki aktiivisesti tilaa monimuotoisuudelle yliopistolla ja opetti laadullisia tutkimusmenetelmiä ja organisaatioetnografiaa maisteri- ja tohtorikoulutusohjelmissa eri yliopistoissa. Kirsi tutki erityisesti toimijuutta ja identiteetin merkitystä uramuutoksissa ja opetti kauppakorkeakoulussa johtamisen maisteriohjelman kehittämis- ja HR-työn erikoistumisaluetta. Ennen yliopistouraansa Kirsi toimi henkilöstön koulutus- ja konsultointitehtävissä Suomessa ja Yhdysvalloissa.

Uraputkesta omaehtoiseen työhön

Rakastimme tutkimus- ja opetustyötä, mutta yliopiston määrällisiä tavoitteita ja kilpailullisuutta korostavassa työkulttuurissa työmme mielekkyys alkoi kadota. Tuntui yhä vaikeammalta paneutua asioihin syvällisesti ja vaalia työn moraalisia päämääriä, kun akateeminen uraputki pakotti lähinnä keskittymään ansioluettelon kasvattamiseen. Ryhdyimme pohtimaan yhdessä, miten meidän olisi mahdollista edistää hyvää työelämää hyödyntäen yhteiskuntatieteellisen ja organisaatioteoreettisen tutkimuksen käsitteitä ja näkökulmia. 

Vuonna 2013 lähdimme yliopistosta ja perustimme Valtaamon ammatilliseksi kodiksemme. Käynnistimme Kolmas tila -hankkeen (2013-2017), jossa tutkimme ammatillisia yhteisöjä, joissa tehtiin tilaa mielekkäälle, merkitykselliselle työlle. Selvitimme, mitä ammattilaiset työssään tavoittelevat, millaisia käytäntöjä he mielekkään työn tueksi luovat ja mikä työn mielekkyyttä rajoitti. Hankkeen päämääräksi muodostui edistää suomalaisen työelämän uudistumista rakentamalla uusia, tutkimukseen perustuvia näkökulmia työn mielekkyyteen ja ammattilaisten toimijuuteen työn kehittämisessä.

Syksyllä 2016 Kirsi muutti Yhdysvaltoihin, tuoden uusia näkökulmia kirjoitus- ja koulutustyöhömme. Tällä hetkellä Kirsi työskentelee muutosjohtamisen yliopistonlehtorina Western Michigan Universityssa ja Elina vastaa Valtaamon toiminnasta Suomessa. 

Edistämme mielekästä työtä ja hyvää työelämää

Valtaamossa tutkimme työelämän käytäntöjä, ohjaamme koulutuksia ja dialogeja sekä harjoitamme työelämän toisinajattelua kirjoissa ja Kolmas tila -blogissa. Samalla tuomme tutkimukseen perustuvia oivalluksia, kriittisiä näkökulmia ja käytännön työkaluja eri alojen ammattilaisten käyttöön. Yksilökeskeisten itsensäjohtamisoppien sijaan kannustamme työ- ja johtamiskäytäntöjen uudistamiseen. Ohjaustyössämme hyödynnämme monipuolista pedagogista osaamistamme sekä vankkaa kokemustamme koulutusohjelmien suunnittelusta ja toteuttamisesta. Uskomme tutkivan otteen, dialogin ja yhteistoiminnan voimaan. 

Tervetuloa valtaamaan tilaa mielekkäälle työlle kanssamme!

.

Yhteystiedot

Valtaamo Oy

Y-tunnus 2128104-0

050 546 9251 (Elina)

elina@valtaamo.fi

facebook.com/valtaamo

twitter.com/valtaamo

Elina Henttonen, KTT
elina@valtaamo.fi

Kirsi LaPointe, KTT
kirsi@valtaamo.fi

Kolmiosainen blogisarjamme mielekkäästä työstä: