Me valtaajat

Miten meistä tuli työelämän uudistajia – tutkijoita, kirjoittajia ja kouluttajia?

Tausta tutkimus- ja opetustyössä 

Yhteinen tarinamme alkoi Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa, jossa työskentelimme 11 vuotta johtamisen ja organisaatioiden tutkijoina ja opettajina. Elina tutki työelämän moninaisuutta, johtamistyötä ja pienyrittäjiä, teki aktiivisesti tilaa monimuotoisuudelle yliopistolla ja opetti laadullisia tutkimusmenetelmiä ja organisaatioetnografiaa maisteri- ja tohtorikoulutusohjelmissa eri yliopistoissa. Kirsi tutki toimijuutta ja identiteetin merkitystä uramuutoksissa ja paneutui erityisesti kertomusten rooliin todellisuuden rakentajina. Hän opetti kauppakorkeakoulussa johtamisen maisteriohjelman kehittämis- ja HR-työn erikoistumisaluetta. Ennen yliopistouraansa Kirsi toimi henkilöstön koulutus- ja konsultointitehtävissä Suomessa ja Yhdysvalloissa.

Uraputkesta omaehtoiseen työhön

Rakastimme tutkimus- ja opetustyötä, mutta yliopiston määrällisiä tavoitteita ja kilpailullisuutta korostavassa työkulttuurissa työmme mielekkyys alkoi kadota. Tuntui yhä vaikeammalta paneutua asioihin syvällisesti ja vaalia työn moraalisia päämääriä, kun akateeminen uraputki pakotti lähinnä keskittymään ansioluettelon kasvattamiseen. Ryhdyimme pohtimaan yhdessä, miten meidän olisi mahdollista edistää tärkeäksi kokemiamme päämääriä ja hyvää työelämää. Vuonna 2013 lähdimme yliopistosta ja perustimme Valtaamon ammatilliseksi kodiksemme. Syksyllä 2016 Kirsi muutti Yhdysvaltoihin, tuoden uusia näkökulmia kirjoitus- ja koulutustyöhömme. Tällä hetkellä Kirsi työskentelee muutosjohtamisen yliopistonlehtorina Western Michigan Universityssa ja Elina vastaa Valtaamon toiminnasta Suomessa. 

Tutkimme, kirjoitamme, koulutamme ja ohjaamme 

Valtaamossa tutkimme työelämää ja valtaamme tilaa mielekkäälle työlle tuomalla tutkimukseen perustuvia oivalluksia, kriittisiä näkökulmia ja uusia työkaluja eri alojen ammattilaisten käyttöön. Tutkimalla, kirjoittamalla, kouluttamalla ja ohjaamalla tarjoamme tuoreita vaihtoehtoja työelämän kehittämiseen ja edistämme ammatillista toimijuutta. Ohjaustyössämme hyödynnämme monipuolista pedagogista osaamistamme sekä vankkaa kokemustamme koulutusohjelmien suunnittelusta ja toteuttamisesta. Uskomme tutkivan otteen, dialogin ja yhteistoiminnan voimaan. 

Tervetuloa valtaamaan tilaa mielekkäälle työlle kanssamme!

.

Yhteystiedot

Valtaamo Oy

Y-tunnus 2128104-0

050 546 9251 (Elina)

elina@valtaamo.fi

facebook.com/valtaamo

twitter.com/valtaamo

Elina Henttonen, KTT
elina@valtaamo.fi

Kirsi LaPointe, KTT
kirsi@valtaamo.fi