Mielekkään työn manifesti

Valtaamossa edistämme mielekästä työtä ja hyvää työelämää. Teemme tilaa mielekkäälle työlle tutkimalla työelämän käytäntöjä ja harjoittamalla työelämän toisinajattelua Kolmas tila -blogissa ja kirjoissamme. Koulutuksissamme tarjoamme tuoreita tutkimuksellisia oivalluksia, kriittisiä näkökulmia ja käytännön työkaluja ammatillisen toimijuuden vahvistamiseen. Yksilökeskeisten itsensäjohtamisoppien sijaan kannustamme työ- ja johtamiskäytäntöjen uudistamiseen. 

Miten teemme työstä mielekkäämpää?

Valtaamon kehittämisote perustuu työelämän ja johtamisen käytäntöjä, toimijuutta ja identiteettejä käsittelevään tutkimukseen ja rakentuu seuraaville teeseille:

Välitämme työn tarkoituksesta

Työn mielekkyys ei tarkoita vain sitä, että kukin löytää oman juttunsa ja töissä on kivaa. Ennen kaikkea työn mielekkyydessä on kyse työn laajemmasta merkityksestä: miksi oma työ on tärkeää ja minkälaisia päämääriä sillä tavoitellaan. Yleensä ammattilaiset kyllä tietävät, miten työ tehtäisiin hyvin, mutta heidän pyrkimyksensä saattavat jäädä jatkuvien organisaatiosiivousten ja tehostamishankkeiden varjoon. Me otamme etäisyyttä tehostamisjargoniin ja erilaisiin välineellisiin tavoitteisiin ja palautamme huomion työn itseisarvoisiin päämääriin ja ammatillisiin hyveisiin.

Vahvistamme ammatillista toimijuutta

Työelämän muutoksissa joudumme jatkuvasti pohtimaan, keitä olemme ja haluamme olla ammattilaisina. Tätä identiteettityötä tehdään aina suhteessa ammatti- ja työyhteisöjen toiminta- ja ajattelutapoihin. Millaisia mallitarinoita tavoiteltavista työurista ja ihannetyöntekijöistä on tarjolla? Mihin niistä sovimme itse? Tarkastelemalla kriittisesti toimijuutta vahvistavia ja rajoittavia työelämän käytäntöjä saamme voimaa työmme tuunaamiseen ja toisintekemiseen. 

Teemme käytäntöjä toisin 

Pyrkimykset merkitykselliseen työhön eksyvät työpaikoilla helposti ammatillista vapautta rajoittavien mittaus-, arviointi-, projekti-, palaveri- ja johtamiskäytäntöjen viidakkoon. Näillä käytännöillä on valtaa, sillä ajan kanssa niistä tulee osa meitä ja toimimme niiden vieminä. Vakiintuneisuudestaan huolimatta käytännöt eivät ole luonnonlakeja. On mahdollista myös toimia toisin ja muuttaa käytäntöjä – yhdessä. 

Muutos ja toisin tekeminen edellyttävät kuitenkin vahvaa ymmärrystä oman työn ja työyhteisön käytännöistä. Tunnistamalla ja tutkimalla käytäntöjä, niihin sisältyviä oletuksia ja niiden seurauksia on mahdollista nähdä paremmin, kuinka käytäntömme rajoittavat ja mahdollistavat mielekkyyttä. Tutkivan otteen avulla voidaan pureutua työtä ohjaaviin itsestäänselvyyksiin ja tarvittaessa vapautua niistä, nähdä vaihtoehtoja ja luoda tilaa uusille käytännöille.

Valtaamme tilaa mielekkäälle työlle

Tilan valtaaminen tarkoittaa erilaisia yhteisöllisiä tapoja taivuttaa nykyisiä työkäytäntöjämme tai luoda kokonaan uutta tilaa mielekkäälle työlle. Joskus tilan valtaaminen tarkoittaa myös konkreettista uuden toimintatilan luomista – yritystä, osuuskuntaa, yhdistystä tai verkostoa.