Mielekkään työn manifesti

Valtaamossa edistämme mielekästä työtä ja hyvää työelämää. Tutkimme työelämän käytäntöjä, ohjaamme koulutuksia ja dialogeja sekä harjoitamme työelämän toisinajattelua kirjoissa ja Kolmas tila -blogissa

Miten teemme työstä mielekkäämpää?

Tarjoamme tuoreita tutkimuksellisia oivalluksia, kriittisiä näkökulmia ja käytännön työkaluja ammatillisen toimijuuden vahvistamiseen. Yksilökeskeisten itsensäjohtamisoppien sijaan kannustamme työ- ja johtamiskäytäntöjen uudistamiseen. Toimintamme perustuu työelämän ja johtamisen käytäntöjä, toimijuutta ja identiteettejä käsittelevään tutkimukseen ja rakentuu seuraaville teeseille:

Välitämme työn tarkoituksesta

Työn mielekkyys ei tarkoita vain sitä, että kukin löytää oman juttunsa ja töissä on kivaa. Ennen kaikkea mielekkyydessä on kyse työn laajemmasta merkityksestä: miksi oma työ on tärkeää ja minkälaisia päämääriä sillä tavoitellaan. Yleensä ammattilaiset kyllä tietävät, miten työ tehtäisiin hyvin, mutta heidän pyrkimyksensä saattavat jäädä erilaisten organisaatiosiivousten ja tehostamishankkeiden varjoon. Me otamme etäisyyttä tyhjään johtamispuheeseen ja palautamme huomion työn itseisarvoisiin päämääriin ja ammatillisiin hyveisiin.

Vahvistamme ammatillista toimijuutta 

Työelämän muutoksissa yksilö joutuu jatkuvasti pohtimaan, kuka on ja haluaa olla ammattilaisena. Tätä identiteettityötä tehdään aina suhteessa ammatti- ja työyhteisöjen toiminta- ja ajattelutapoihin. Millaisia mallitarinoita tavoiteltavista työurista ja ihannetyöntekijöistä on tarjolla? Mihin niistä itse kukin sopii? Tarkastelemalla kriittisesti toimijuutta vahvistavia ja rajoittavia työelämän tarinoita ja käytäntöjä teemme tilaa työn tuunaamiselle ja käytäntöjen kehittämiselle. 

Kehitämme käytäntöjä 

Pyrkimykset merkitykselliseen työhön eksyvät työpaikoilla helposti ammatillista vapautta rajoittavien mittaus-, arviointi-, projekti-, palaveri- ja johtamiskäytäntöjen viidakkoon. Näillä käytännöillä on valtaa ja ne ohjaavat ihmisten toimintaa, hyvässä ja pahassa. Vakiintuneetkaan käytännöt eivät kuitenkaan ole luonnonlakeja. On mahdollista myös toimia toisin ja muuttaa niitä – yhdessä muiden osallisten kanssa. Muutos ja toisin tekeminen edellyttävät kuitenkin vahvaa ymmärrystä oman työn ja työyhteisön käytännöistä.  Tutkivan otteen ja dialogisuuden avulla voidaan pureutua työtä ohjaaviin itsestäänselvyyksiin ja tarvittaessa vapautua niistä, nähdä vaihtoehtoja ja luoda tilaa uusille käytännöille.

Valtaamme tilaa mielekkäälle työlle

Tilan valtaaminen tarkoittaa erilaisia yhteisöllisiä tapoja taivuttaa nykyisiä työkäytäntöjä tai luoda kokonaan uutta tilaa mielekkäälle työlle. Joskus tilan valtaaminen tarkoittaa myös konkreettista uuden toimintatilan luomista – yritystä, osuuskuntaa, yhdistystä tai verkostoa.