Koulutukset

Valtaamon koulutuksissa vahvistetaan osallistujien toimijuutta, eli kykyä ja halua kehittää omaa työtään ja työyhteisöään. Ohjaamme vuorovaikutteisia luentoja, työpajoja ja räätälöityjä valmennuksia, joissa haastetaan työelämän itsestäänselvyyksiä, tutkitaan työn mielekkyyttä mahdollistavia ja rajoittavia käytäntöjä ja kehitetään yhdessä uusia, parempia toimintatapoja. Olemme toimineet kouluttajina eri kokoisissa yrityksissä, yliopistoissa, julkisella sektorilla ja järjestöissä. 

Aktivoivat luennot

Mielekkään työn luennoilla pohditaan, mikä tekee työstä mielekästä ja merkityksellistä. Luennot innostavat tutkimaan työn tavoitteita ja päämääriä sekä ammatillista toimijuutta mahdollistavia ja rajaavia käytäntöjä. Ryhtyisitkö tuunaamaan omaa työtäsi tai virittäytyisittekö yhdessä työyhteisönne käytäntöjen kehittämiseen? Tunnelmia luentotapahtumista voi kurkistaa esimerkiksi täältä.

Työpajat

Työpajat tarjoavat virikkeitä ja työkaluja osallistujien ammatillisen toimijuuden vahvistamiseen ja työyhteisön käytäntöjen kehittämiseen. Työskentelyn lähtökohtana ovat osallistujien oma osaaminen, kokemus ja päämäärät. Työpajoissa sovelletaan monipuolisia menetelmiä ja sisältö räätälöidään osallistujien tarpeiden mukaan.

Mielekkään työn valmennus

Mielekkään työn valmennus on ohjattu prosessi, joka voidaan toteuttaa esimerkiksi viitenä puolipäiväisenä työpajana, joiden välissä tehdään työskentelyä tukevia harjoituksia. Valmennus vahvistaa osallistujien ammatillista toimijuutta ja luo tilaa mielekkäälle työkäytäntöjen kehittämiselle osallistujien työyhteisöissä. Työskentely perustuu Työelämän toisinajattelijat -kirjassa esittelemäämme viisiportaiseen malliin työn mielekkyyden edistämiseksi: 

  • Tarkastellaan osallistujien työuria ja niiden käännekohtia sekä harjoitellaan työhön liittyvien ammatillisten hyveiden ja itseisarvoisten päämäärien tunnistamista
  • Perehdytään käytäntölähtöisen kehittämisotteeseen, harjoitellaan työkäytäntöjen tunnistamista ja pohditaan työkäytäntöjä mielekkyyden mahdollistajina ja rajoittajina
  • Tutkitaan erilaisia keinoja edistää työn mielekkyyttä ja vaikuttaa käytäntöihin yksilöllisestä työn tuunauksesta yhteisölliseen tilanvaltaukseen
  • Suunnitellaan mielekkyyttä edistäviä käytännön kokeiluja/interventioita kunkin omaan työhön ja/tai työyhteisöön
  • Arvioidaan yhdessä kokeilujen/interventioiden vaihetta ja vaikuttavuutta ja pohditaan mielekkyyden edistämistä jatkossa

Sukupuoli, johtajuus, vaikuttavuus

Toimimme yhtenä kouluttajana Sukupuoli, vaikuttavuus, johtajuus -koulutuksessa, jota koordinoi Includia Leadership. Koulutus lisää tietoisuutta sukupuolen vaikutuksista työssä ja vahvistaa osallistujien toimijuutta keskeisissä johtajuuteen ja vaikuttavuuteen liittyvissä työelämätilanteissa.

***

Ota meihin yhteyttä, niin suunnitellaan yhdessä tarpeisiinne sopiva koulutuskokonaisuus!

“Erinomainen valmennus, mielenkiintoisia näkökulmia, keskustelua ja pohdintaa.”
“Ajattelemisen aihetta, hyvät harjoitukset, erinomaiset asiantuntijat.”
“Uutta intoa sekä pitkäksi aikaa miettimisen arvoisia ajatuksia, joita voi toteuttaa käytännössä.”
“Asiantuntevat luennoitsijat, jotka eivät päästäneet yleisöään ja itseään liian helpolla.”
“Paras ja antoisin koulutus pitkään aikaan ellei paras ikinä!”
“Sai pääni sekaisin hyvässä mielessä.”
Ota meihin yhteyttä!
Nimi
Sähköposti