Tutkiva ote työhön

Tutkiva ote tarkoittaa arjen käytäntöihin pureutuvaa ja itsestäänselvyydet kyseenalaistavaa otetta työhön. Hyödynnämme yhteiskuntatieteellisen ja organisaatioteoreettisen tutkimuksen käsitteitä ja näkökulmia, joiden avulla työelämän ilmiöitä voidaan analysoida pintaa syvemmältä. Olemme tehneet erityisesti havainnointiin, haastatteluihin ja kertomuksiin perustuvaa laadullista tutkimusta mielekkäästä työstä, ammatillisesta toimijuudesta ja työelämän moninaisuudesta. 

Mielekäs työ

Kolmas tila – tutkimushankkeessa (2013-2017) tutkimme ammatillisia yhteisöjä, joissa tehtiin tilaa mielekkäälle, merkitykselliselle työlle. Selvitimme, mitä ammattilaiset työssään tavoittelevat, millaisia käytäntöjä he mielekkään työn tueksi luovat ja mikä työn mielekkyyttä rajoitti. Hankkeen tavoitteena on edistää suomalaisen työelämän uudistumista rakentamalla uusia, tutkimukseen perustuvia näkökulmia työn mielekkyyteen ja ammattilaisten toimijuuteen työn kehittämisessä. Tutkimusta rahoittavat Jenny ja Antti Wihurin rahasto, Liikesivistysrahasto sekä Alfred Kordelinin säätiö. Hankkeessa kirjoitimme Gaudeamuksen kustantamana syksyllä 2015 ilmestyneen kirjan Työelämän toisinajattelijat – Vallataan tilaa mielekkäälle työlle.  

Slide-Tiili-Tyoelaman-2000x700 

Ammatillinen toimijuus

Olemme tutkineet ammattikäytäntöjä ja –identiteettejä uramuutoksissa, yrittämisessä, henkilöstöammattilaisten työssä ja yliopistoissa. Tarkastelun ytimessä on ammattilaisten toimijuus, eli mahdollisuus toimia ja tehdä valintoja erilaisten organisatoristen, kulttuuristen ja yhteiskunnallisten käytäntöjen puitteissa.

Työelämän moninaisuus

Työelämän valtasuhteita ja sukupuolistavia käytäntöjä olemme tarkastelleet hoiva-alalla, teknologialiiketoiminnassa ja pienyrittäjyydessä. Elina on toimittanut kansainvälisen tiimin kanssa työelämän moninaisuutta kattavasti käsittelevän teoksen The Oxford Handbook of Diversity in Organizations, jonka julkaisi syksyllä 2015 Oxford University Press (uusi pehmeäkantinen painos ilmestyi 2017).

Signature-The-Oxford-Handbook-of-Diversity-in-Organizations

Aiemmat akateemiset julkaisumme

Julkaisulista 1995-2014