Koulutus, kehittäminen ja dialogit

Valtaamon koulutuksissa vahvistetaan osallistujien toimijuutta eli vaikutusmahdollisuuksia omaan työhön ja työyhteisöön. Pidämme innostavia puheenvuoroja ja vuorovaikutteisia luentoja sekä ohjaamme työpajoja ja räätälöityjä valmennuksia, jotka antavat valmiuksia työn ja työyhteisöjen kehittämiseen mielekkäällä tavalla. Lisäksi ohjaamme dialogeja, koulutamme dialogiin perustuvaa Erätauko-toimintamallia ja tuemme työyhteisöjen käytäntöjen kehittämistä. Meillä on vankka kokemus koulutus- ja kehittämistyöstä yliopistoissa, julkisella sektorilla, järjestöissä ja eri kokoisissa yrityksissä. 

Innostavat puheenvuorot

Puheenvuoromme ja luentomme innostavat pohtimaan, mikä tekee työstä mielekästä ja merkityksellistä. Haastamme tutkimaan työn tavoitteita, päämääriä ja hyveitä sekä niitä mahdollistavia ja rajaavia käytäntöjä. Painopiste voi olla kunkin oman työn tuunauksessa tai yhteisöllisessä käytäntöjen kehittämisessä. 

Räätälöidyt työpajat ja koulutukset

Työpajat tarjoavat virikkeitä ja työkaluja osallistujien ammatillisen toimijuuden vahvistamiseen ja työyhteisöjen käytäntöjen kehittämiseen. Työskentelyn lähtökohtana ovat osallistujien omat kokemukset ja päämäärät. Työpajoissa sovelletaan monipuolisia menetelmiä ja sisältö räätälöidään osallistujien tarpeiden mukaan. Hyödynnämme erityisesti käytäntöteoreettista tutkimusta, joka antaa eväitä tunnistaa ja kehittää työtä ohjaavia käytäntöjä yhdessä osallisten kanssa. 

Mielekkään työn valmennus

Mielekkään työn valmennus on ohjattu prosessi, jonka laajuus ja sisältö räätälöidään osallistujien tarpeiden mukaiseksi (toimivaksi havaittu toteutus on kolmesta viiteen työpajaa, joiden välissä tehdään työskentelyä tukevia, omaan työhön liittyviä harjoituksia). Työskentely perustuu Työelämän toisinajattelijat -kirjassa esittelemäämme viisiportaiseen malliin työn mielekkyyden edistämiseksi: 

  • Tarkastellaan osallistujien työuria ja niiden käännekohtia sekä harjoitellaan työhön liittyvien ammatillisten hyveiden ja itseisarvoisten päämäärien tunnistamista
  • Perehdytään käytäntölähtöisen kehittämisotteeseen, harjoitellaan työkäytäntöjen tunnistamista ja pohditaan työkäytäntöjä mielekkyyden mahdollistajina ja rajoittajina
  • Tutkitaan erilaisia keinoja edistää työn mielekkyyttä ja vaikuttaa käytäntöihin yksilöllisestä työn tuunauksesta yhteisölliseen tilanvaltaukseen
  • Suunnitellaan mielekkyyttä edistäviä käytännön kokeiluja/interventioita kunkin omaan työhön ja/tai työyhteisöön
  • Arvioidaan yhdessä kokeilujen/interventioiden vaihetta ja vaikuttavuutta ja pohditaan mielekkyyden edistämistä jatkossa

Dialogit ja dialogikoulutus

Dialogi tarkoittaa rakentavaa, uutta ymmärrystä ja näkökulmia avaavaa keskustelua. Dialogia voidaan hyödyntää osallisuuden vahvistamiseen, tasavertaisten kohtaamisten synnyttämiseen, yhteistyön kehittämiseen ja osana valmistelua tai päätöksentekoa. Dialogiin perustuva Erätauko-toimintamalli sopii erinomaisesti organisaation sisäisen toimintakulttuurin kehittämiseen, luottamuksen ja osallisuuden rakentamiseen työyhteisöissä sekä osallistavaan strategia- ja tulevaisuustyöhön. Toteutamme organisaatioille räätälöityjä Erätauko-koulutuksia, joissa opitaan dialogin perusteet ja suunnitellaan konkreettisesti Erätauon toteutus kyseisessä organisaatiossa. Lisäksi ohjaamme dialogeja ja olemme mukana Dialogilaboratoriossa

“Erinomainen valmennus, mielenkiintoisia näkökulmia, keskustelua ja pohdintaa.”
“Ajattelemisen aihetta, hyvät harjoitukset, erinomaiset asiantuntijat.”
“Uutta intoa sekä pitkäksi aikaa miettimisen arvoisia ajatuksia, joita voi toteuttaa käytännössä.”
“Asiantuntevat kouluttajat, jotka eivät päästäneet yleisöään ja itseään liian helpolla.”
“Paras ja antoisin koulutus pitkään aikaan ellei paras ikinä!”
“Sai pääni sekaisin hyvässä mielessä.”