Mielekkyyttä vahvistaen, käytäntöjä kehittäen, dialogia synnyttäen

Valtaamon koulutuksissa, työpajoissa ja valmennuksissa vahvistetaan osallistujien toimijuutta eli vaikutusmahdollisuuksia omaan työhön ja työyhteisöön. Koulutuksemme antavat valmiuksia työn ja työyhteisöjen kehittämiseen mielekkäällä tavalla. Meillä on vankka kokemus koulutus-, kehittämis- ja ohjaustyöstä yliopistoissa, julkisella sektorilla, järjestöissä ja eri kokoisissa yrityksissä. 

Dialogit ja dialogikoulutus

Dialogi tarkoittaa rakentavaa, uutta ymmärrystä ja näkökulmia avaavaa keskustelua. Dialogia voidaan hyödyntää osallisuuden vahvistamiseen, tasavertaisten kohtaamisten synnyttämiseen, yhteistyön kehittämiseen ja osana valmistelua tai päätöksentekoa. Dialogiin perustuva Erätauko-toimintamalli sopii erinomaisesti organisaation sisäisen toimintakulttuurin kehittämiseen, luottamuksen ja osallisuuden rakentamiseen työyhteisöissä sekä osallistavaan strategia- ja tulevaisuustyöhön. Toteutamme organisaatioille räätälöityjä Erätauko-koulutuksia, joissa opitaan dialogin perusteet ja suunnitellaan konkreettisesti Erätauon toteutus kyseisessä organisaatiossa, sekä tuemme dialogisten käytäntöjen kehittämistä (työ)yhteisön arjessa. 

Räätälöidyt työpajat ja koulutukset

Työpajat tarjoavat virikkeitä ja työkaluja osallistujien ammatillisen toimijuuden vahvistamiseen ja työyhteisöjen käytäntöjen kehittämiseen. Työskentelyn lähtökohtana ovat osallistujien omat kokemukset ja päämäärät. Työpajoissa sovelletaan monipuolisia menetelmiä ja sisältö räätälöidään osallistujien tarpeiden mukaan. Hyödynnämme erityisesti käytäntöteoreettista tutkimusta, joka antaa eväitä tunnistaa ja kehittää työtä ohjaavia käytäntöjä yhdessä osallisten kanssa. 

Mielekkään työn valmennus

Mielekkään työn valmennus on ohjattu prosessi, jonka laajuus ja sisältö räätälöidään osallistujien tarpeiden mukaiseksi. Valmennuksessa tarkastellaan osallistujien työuria ja niiden käännekohtia, tunnistetaan ja sanoitetaan omaa osaamista ja sen kehittämistarpeita tulevaisuudessa, harjoitellaan työn mielekkyyden lähteiden tunnistamista ja sanoittamista, perehdytään käytäntölähtöiseen kehittämisotteeseen, pohditaan keinoja edistää työn mielekkyyttä itsensäjohtamisesta yhteisölliseen käytäntöjen kehittämiseen, suunnitellaan ja toteutetaan mielekkyyttä edistävä käytännön kokeilu/interventio omassa työssä/työyhteisössä sekä arvioidaan kokeilujen vaikuttavuutta.

Innostavat puheenvuorot

Vuorovaikutteiset ja aktivoivat puheenvuoromme ja luentomme innostavat pohtimaan, mikä tekee työstä mielekästä ja merkityksellistä. Haastamme tutkimaan työn tavoitteita, päämääriä ja hyveitä sekä niitä mahdollistavia ja rajaavia käytäntöjä. Painopiste voi olla kunkin oman työn tuunauksessa, yhteisöllisessä käytäntöjen kehittämisessä tai laajemmissa näkökulmissa työelämään. 

“Erinomainen valmennus, mielenkiintoisia näkökulmia, keskustelua ja pohdintaa.”
“Ajattelemisen aihetta, hyvät harjoitukset, erinomaiset asiantuntijat.”
“Uutta intoa sekä pitkäksi aikaa miettimisen arvoisia ajatuksia, joita voi toteuttaa käytännössä.”
“Asiantuntevat kouluttajat, jotka eivät päästäneet yleisöään ja itseään liian helpolla.”
“Paras ja antoisin koulutus pitkään aikaan ellei paras ikinä!”
“Sai pääni sekaisin hyvässä mielessä.”